About KLC

Đội ngũ giáo viên

Korean Language
Center

 • 이름 신정애
  Họ tên Shin Jeongae
  Chức vị Giáo sư chủ nhiệm
  Trình độ học vấnTiến sĩ Giáo dục tiếng Hàn,
  Đại học Kyung Hee
  Email shinja@khu.ac.kr
 • Chủ nhiệm cấp học

 • 이름 이유경
  Họ tên Yi Yu-gyeong
  Chức vụ Phó Giáo sư chủ nhiệm
  Trình độ học vấn Tiến sĩ Giáo dục tiếng Hàn, Đại học Kyung Hee
  Email e6013@hanmail.net
 • 이름 이주희
  Họ tên Lee Juhee
  Chức vụ Phó Giáo sư chủ nhiệm
  Trình độ học vấn Thạc sĩ Giáo dục tiếng Hàn, Đại học Ehwa
  Email juheeleemail@gmail.com
 • 이름 조영철
  Họ tên Jo Youngchul
  Chức vụ Phó Giáo sư chủ nhiệm
  Trình độ học vấn Thạc sĩ Giáo dục tiếng Hàn, Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc
  Email envyou1@naver.com
 • 이름 최사라
  Họ tên Choi Sara
  Chức vụ Phó Giáo sư chủ nhiệm
  Trình độ học vấn Thạc sĩ Giáo dục tiếng Hàn, Đại học Kyung Hee
  Email sarachoi@khu.ac.kr
 • Đội ngũ giáo viên

  Đội ngũ giáo viên
  이름 Họ tên Chức vụ Trình độ học vấn Email
  강윤서 Kang Yoon-seo Giáo viên Thạc sĩ Giáo dục tiếng Hàn, Đại học Catholic pkmmsty@naver.com
  권승임 Kwon Seung-im Giáo viên Thạc sĩ Giáo dục tiếng Hàn, Đại học Hanyang yjyjmom@hanmail.net
  김성은 Kim Sungeun Giáo viên Thạc sĩ Giáo dục tiếng Hàn, Đại học Kyung Hee sungeun7@khu.ac.kr
  김진이Kim JinleeGiáo viên Thạc sĩ Giác dục tiếng Hàn, Đại học trực tuyến Kyungheechinyi@hanmail.net
  남은미 Nam Eumi Giáo viên Cử nhân Giáo dục tiếng Hàn, Đại học Kyung Hee wolfkom@naver.com
  민미영 Min Miyoung Giáo viên Cử nhân Giáo dục tiếng Hàn, Đại học Kyung Hee mmcjcj@nate.com
  박정아 Park Jeong-ah Giáo viên Nghiên Cứu Sinh Tiến sĩ Giáo dục tiếng Hàn, Đại học Kyung Hee vividpink@khu.ac.kr
  이은미 Lee Eunmi Giáo viên Cử nhân Giáo dục tiếng Hàn, Đại học Kyung Hee gimjangg@naver.com
  이지민 Lee Jimin Giáo viên Thạc sĩ Giáo dục tiếng Hàn, Đại học Hàn Quốc jmfev@naver.com
  이정희 Yi Jounghee Giáo viên Thạc sĩ Giáo dục tiếng Hàn, Đại học Kyung Hee yjoungh@hanmail.net
  지혜진 Ji Hyejin Giáo viên Thạc sĩ Giáo dục tiếng Hàn, Đại học Yonsei jihyejin24@naver.com