KHÓA HỌC TIẾNG HÀN CHÍNH QUY

Chương trình bạn bè quốc tế - Global Buddy

Chương trình bạn bè quốc tế - Global Buddy tạo điều kiện giúp học viên trao đổi ngôn ngữ và văn hóa bằng cách kết bạn 1:1 với các sinh viên đang theo học tại Đại học Kyunghee.
Chương trình này được tổ chức theo kỳ, và thông qua chương trình này, học viên có thể tìm hiểu cuộc sống ngôn ngữ thực tế của người Hàn Quốc và trực tiếp trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc.
Việc giao lưu kết bạn cùng trang lứa có thể giúp học viên trong việc học Đại học.
Ngoài ra, thông qua giao lưu với người bạn này, học viên có thể quảng bá văn hóa của chính đất nước mình đến với Hàn Quốc, và tăng cường tri thức cũng như khả năng thích ứng với văn hóa Hàn Quốc.