KHÓA HỌC DỰ BỊ ĐẠI HỌC

Chương trình đào tạo

Tóm tắt

Đây là khóa học dự bị nhằm trang bị các kiến thức và kĩ năng cần thiết cho học sinh quốc tế trước khi vào học hệ Đại học hoặc Sau đại học tại Đại học Kyung Hee. Ngoài các giờ học tiếng Hàn, học sinh được học thêm các môn học dự bị bao gồm: cơ sở ngành, phương pháp học tập (thảo luận, thuyết trình), phương pháp viết luận (viết báo cáo), tin học (kĩ năng sử dụng máy vi tính)

Nội dung đào tạo

 • Giờ học tiếng Hàn được tiến hành giống với giờ học của khóa học tiếng Hàn chính quy (Tuần 5 buổi học/Mỗi buổi 4 giờ học)
 • Ngoài ra, nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học sinh trước khi vào học hệ Đại học và Sau đại học tại Đại học
  Kyung Hee, chúng tôi tổ chức giảng dạy thêm 4 môn học sau. Các môn học được tiến hành lần lượt trong 2 học kì (20 tuần), mỗi môn học trong 5 tuần/ mỗi tuần 3 giờ học.
 • ① Cơ sở ngành – Học các khái niệm cơ bản về chuyên ngành đã chọn.
  ② Phương pháp học tập – Học các kĩ năng cần thiết trong giờ học như thảo luận, thuyết trình, v.v..
  ③ Phương pháp viết luận – Học cách chọn chủ đề để viết báo cáo, tạo mục lục, làm thống kê và cách phát triển nội dung khi viết luận.
  ④ Tin học – Học cách sử dụng các phần mềm như Hangeul, PowerPoint, Excel, v.v..
 • Chương trình trải nghiệm văn hóa được tổ chức mỗi kì 1 lần giúp học sinh có thêm hiểu biết về Hàn Quốc.
 • Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh sẽ nhận được thư giới thiệu của giám đốc học viện khi nộp đơn xin nhập học hệ Đại học hoặc Sau đại học tại Đại học Kyung Hee.
 • * Chuyên ngành có thể đăng kí: quản trị kinh doanh, du lịch khách sạn, báo chí truyền thông, gia đình và trẻ em, thời trang, các chuyên ngành khác.
 • Thời khóa biểu:
  Thời khóa biểu
  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
  Tiếng Hàn
  (4 tiếng)
  Tiếng Hàn
  (4 tiếng)
  Tiếng Hàn
  (4 tiếng)
  Tiếng Hàn
  (4 tiếng)
  Tiếng Hàn
  (4 tiếng)
  Lớp học dự bị Đại học (Sau đại học) : Cơ sở ngành → Phương pháp học tập → Phương pháp viết luận
  → Tin học (Mỗi môn học trong vòng 5 tuần/ 3 giờ 1 tuần/ tổng 20 tuần)