KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT

Khóa tiếng Hàn kinh doanh

Tóm tắt

Khóa học này được thiết kế nhằm giúp sinh viên nước ngoài theo học khoa Quản trị Kinh doanh tại Viện Cao học Quản trị kinh doanh - Đại học Kyunghee cải thiện kỹ năng tiếng Hàn của mình để có thể hoàn thành tốt các khóa học chuyên ngành chính quy.

Khóa học

Các khóa học được chia thành khóa học chính quy và khóa học dự bị.
Khóa học chính quy được mở trong học kỳ cho sinh viên và kéo dài trong 15 tuần, và được tiến hành với các môn học như sau.
Lớp khai giảng kỳ 1 Lớp khai giảng kỳ 2
Luyện thi Topik Luyện thi Topik
Tiêng Hàn sinh hoạt Tiếng Hàn truyền thông
Tiếng Hàn thời sự Tiếng Hàn đàm thoại và viết trung cấp
Tiếng Hàn kinh doanh Tiếng Hàn đàm thoại và viết cao cấp
Khóa học trước khai giảng là khóa học dành riêng cho các học sinh chuẩn bị nhập học Viện Cao học Quản trị kinh doanh. Khóa học được mở vào kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông, trong thời gian 6 tuần với các môn học dưới đây.

  • Tiếng Hàn kinh doanh 1
  • Tiếng Hàn kinh doanh 2

Đặc điểm

Khóa học này dành cho đối tượng sinh viên đăng ký vào Viện Cao học Quản trị Kinh doanh, giảng dạy tiếng Hàn với mục đích học thuật.
Đây là khóa học trang bị cho sinh viên kỹ năng đọc hiểu từ vựng và các văn bản liên quan đến chuyên ngành Quản trị kinh doanh, đồng thời làm quen với các hoạt động đa dạng khi học chuyên ngành thông qua các môn học như thuyết trình, v.v.
Ngoài ra, việc nâng cao kỹ năng viết học thuật giúp ích cho sinh viên khi viết báo cáo và luận án.