KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT

Lớp luyện thi Topik chuyên sâu

Tóm tắt

Đây là khóa học luyện thi Topik chuyên sâu dành cho những học viên cần có bằng Topik để xin việc, nhập học Đại học tại Hàn Quốc.

Nội dung

Khóa học này bao gồm lớp luyện thi Topik 1 và Topik 2, mỗi lớp là một khóa học kéo dài 10 tuần.
Nội dung chính của khóa học là từ vựng, ngữ pháp, nghe, đọc và viết, tùy thuộc vào mục tiêu cấp độ Topik khác nhau mà nội dung học cũng khác nhau.
Một học kỳ bao gồm 200 giờ học trong 10 tuần, 5 buổi một tuần, 4 giờ mỗi ngày.

Đặc điểm

Các lớp học được thiết kế phù hợp với nhu cầu của học sinh, và tất cả nội dung đều liên quan đến Topik.
Bằng cách luyện thi chuyên sâu các dạng bài phù hợp với từng cấp độ Topik, khóa học giúp học sinh đạt được cấp độ Topik mong muốn trong thời gian ngắn