KHÓA HỌC TIẾNG HÀN CHÍNH QUY

Chương trình đào tạo

Tóm tắt

Đây là khóa học dành cho người nước ngoài và Hàn kiều, những người muốn học tiếng Hàn một cách có hệ thống trước khi vào học hệ Đại học hoặc Sau đại học tại Hàn Quốc, hoặc những người muốn thông thạo tiếng Hàn để phục vụ mục đích làm việc.

Khóa học chính quy

Chương trình học chính quy được chia thành 6 cấp độ, từ cấp 1 đến cấp 6. Mỗi cấp độ được tiến hành trong 1 kì học (10 tuần) và mất 1 năm 6 tháng để hoàn thành tất cả các cấp độ. Các môn học bao gồm: nghe, nói, đọc, viết xen kẽ từ vựng và ngữ pháp.

Mỗi học kì kéo dài 10 tuần (200 giờ học), ngày học 4 tiếng bắt đầu từ thứ 2 đến thứ 6 (5 buổi/ 1 tuần). Các lớp học được sắp xếp theo năng lực của học sinh dựa vào kết quả của bài kiểm tra trình độ đầu mỗi học kì.

  • Lớp học buổi sáng : 9 giờ sáng ~ 12:50 giờ chiều
  • Lớp học buổi chiều : 1:10 giờ chiều ~ 5 giờ chiều

Đặc trưng

Tại Học viện ngôn ngữ Hàn Quốc KLA, chúng tôi có các buổi tư vấn 1:1 giữa giáo viên người Hàn và học sinh quốc tế nhằm giúp các em trong việc học tiếng Hàn và thích ứng với cuộc sống ở Hàn Quốc. Mỗi học kì sẽ có các chương trình trải nghiệm văn hóa với mục đích giúp học sinh quốc tế thích ứng nhanh với cuộc sống và có thêm hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc.

Lễ tổng kết được tổ chức vào cuối mỗi học kì. Học sinh sau khi hoàn thành mỗi cấp học sẽ được nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và kết quả học tập. Kết quả học tập được đánh giá dựa trên điểm thi (thi giữa kì + cuối kì), điểm chuyên cần và điểm tham gia xây dựng bài trên lớp.