community

Thông báo

View
THÔNG BÁO VỀ NỘI QUY HỌC TẬP
Người đăng bài KLA Ngày đăng bài 2019.03.15
Đính kèm Lượt xem 631

Bắt đầu từ học kỳ Xuân 2019 các quy định về việc lên lớp sẽ có sự thay đổi như sau. Đề nghị  học sinh nắm rõ và tuân thủ các quy định này để không gặp khó khăn trong việc gia hạn visa và học tập tại trường.

 

1.      LÊN LỚP

a.       Điểm chuyên cần từ 80% trở lên

b.      Điểm trung bình 4 môn thi từ 70 điểm trở lên

 

2.      THI LẠI

a.       Điểm chuyên cần từ 70~79%

b.      Điểm trung bình 4 môn thi từ 65 điểm trở lên

l  Nếu thông qua bài thi lại thì học sinh sẽ được lên lớp

 

3.      LƯU BAN:

Điểm chuyên cần dưới 70%

l  Học sinh không thể xin thi lại, chỉ có thể đăng kí học lại cấp học đó

 

Ví dụ) 

Điều kiện

Điểm chuyên cần

Điểm thi trung bình

Kết quả

Học sinh A

81%

70

Lên lớp

Học sinh B

75%

67

Thi lại

Học sinh C

69%

81

Lưu ban

        

 

 

 

 

 

 

 

Prev THÔNG TIN KHAI GIẢNG HỌC KỲ MÙA XUÂN NĂM HỌC 2019
Next Thông Báo KHẨN